Trenerteam Breddehåndball

Jenter Jr

Navn og rollerBakgrunn
Kontakt Vibeke Sporaland
E-post: vibeke.sporaland@gmail.com
Telefon 911 22 197
Klubberfaring:
Tidl. A-lags-spiller, mangeårig trener – nå J14, styremedlem
Yrke:
Jobber i skoleverket
Fadder Lene Merethe Knutsvik
E-post: lemek@lyse.net
Telefon 981 20 711
Klubberfaring:
Yrke:
Fadder Helene Aslaksen
E-post: heleneaslaksenh@hotmail.com
Telefon 991 54 612
Klubberfaring:
Lagleder J2011/2010 i Sørfjell, hovedstyremedlem i Sørfjell
Yrke:
Spesialsykepleier

Dame 5. divisjon

Navn og rollerBakgrunn
Kontakt Bengt Ramstad
E-post: bengtrkr@gmail.com
Telefon: 977 31 989
Klubberfaring:
Tidl. spiller i Teie, Nøtterøy, trener i
Grane i mange år
Yrke:
Utdannet bilelektriker, kunderådgiver Toyota Arendal

TH Tilrettelagt Håndball

Navn og rollerBakgrunn
Trener Sissel Merete Olsen
E-post: jatlo@online.no
Telefon: 907 48 309
Klubberfaring:
TH-trener i ca 15 år
Yrke:
Aktivitør i Arendal kommune (kultur og fritid)
Harry Jørgensen
E-post: haajoer@online.no
Telefon 924 25 687
Klubberfaring:
5 år som fotballtrener
Yrke:
Selvstendig næringsdrivende, flislegger

Jenter 2007

Navn og rollerBakgrunn
Trener Axel Nilsen
E-post: axelnilsen@live.no
Telefon 916 88 945
Klubberfaring:
Spiller ØIF Arendal, Grane fotball
Yrke:
Fagarbeider på Moltemyr skole
Trener Espen Somdalen Witzøe
E-post: espen.somdalen.witzoe@norskluftambulanse.no Telefon 
Klubberfaring:
Tidligere spiller. A-laget – ØIF, Grane, Jr og ungdomslandslag Trenererfaring fra aldersbestemte lag
Yrke:
Redningsmann, Norsk Luftambulanse

Jenter 2008

Navn og rollerBakgrunn
Trener Hilde Kvifte Sjölander
E-post: hildekvifte@hotmail.com
Telefon: 920 41 131
Klubberfaring Tidl. spiller Sørfjell, Nordstrand, Bækkelaget, Våg Vipers, Rocasa Remudas, Grane, TGS 2. div og 1. div Yrke
Trener Anne Lin Solvang
E-post: annelinsol@live.no
Telefon 908 30 851
Klubberfaring:
Tidl spiller i Sørfjell, TGS og Grane,
trener for J2008
Yrke:
Master i Anestesi – Anestesisykepleier
Trener Eivind Frogner Nielsen
E-post: eivind.nielsen@hotmail.no
Telefon 406 18 665
Klubberfaring:
Spiller Sørfjell, Trauma og ØIF, trener 2
Yrke: Skaderådgiver
Kontakt Cathrine Dahl-Paulsen Fossnes
E-post: cathrinedpfossnes@gmail.com
Telefon 995 63 230
Klubberfaring:
Trener / foreldrekontakt
Yrke:
Næringslivskontakt Agder politidistrikt

Jenter 2009 og 2010

Navn og rollerBakgrunn
Trener Tor-Jostein Frimann Dahl
E-post: tor-jostein@hotmail.com
Telefon 415 60 972
Klubberfaring:
Tidl. elitespiller Fet IL, trener for aldersbestemte
lag (3 år i Grane) og dame Sr
Yrke:
Siviløkonom / Senior rådgiver
Foreldrekontakt Jan Sperre
E-post: jan.sperre@icloud.com
Telefon 905 45 413
Klubberfaring:
Styremedlem
Yrke:
Selger for Viking-Norsafe

Jenter 2011

Navn og rollerBakgrunn
Trener Eirin Sprenglewski
E-post: eirinmarlen@yahoo.co.uk
Telefon 951 83 917
Klubberfaring:
Tidl. Elitespiller, spiller Sørfjell / TGS / Øyestad / Grane
Yrke:
Lærer, Froland barneskole
Trener Stefan Tverbakk
E-post: tverbakkstefan@gmail.com
Telefon 928 96 114
Klubberfaring:
Tidl. fotballspiller
Yrke:
Miljøterapeut, barnevernspedagog

Gutter 2012 og 2013

Navn og rollerBakgrunn
Trener Tor-Jostein Frimann Dahl
E-post: tor-jostein@hotmail.com
Telefon 415 60 972
Klubberfaring:
Tidl. elitespiller Fet IL, trener for aldersbestemte
lag (3 år i Grane) og dame Sr
Yrke:
Siviløkonom / Senior rådgiver

Jenter 2012 og 2013

Navn og rollerBakgrunn
Trener Tor Helge Løvåsen
E-post: tor.helge@agderposten.no
Telefon 902 70 285
Klubberfaring: IK Grane Håndball
Yrke: Markedsdirektør / Head Of AdOps

Gutter 13

Navn og rollerBakgrunn
Kontakt Lena Isaksen
E-post: lena.isaksen@domstol.no
Telefon 901 18 111
Klubberfaring:
Yrke:

Jenter og Gutter 2014 og 2015

Navn og rollerBakgrunn
Trener Christian Høst
E-post: christian@hosthelse.no
Telefon 471 72 172
Klubberfaring:
Tidl. spiller i Grane, Trauma, Fana Håndballklubb
Yrke:
Kiropraktor og fysioterapeut, leder av Høst Helse
Trener Fredrik Frøstrup
E-post: cff__@hotmail.com
Telefon 905 92 870
Klubberfaring:
Styremedlem
Yrke:
Kontakt Lisbeth Thompson
E-post: lth@rsmnorge.no
Telefon 911 21 369
Klubberfaring:
Yrke:
Trener Beate Matre
E-pos:t beateomdal@gmail.com
Telefon 483 07 750
Klubberfaring:
Spiller på aldersbestemte lag
Yrke: Sykepleier ved Barne- og ungdomsavdelingen, Arendal
Hjelpetrener Lisa Vatne Jensen
E-post: lisavatne56@gmail.com
Telefon 917 52 968
Klubberfaring: Spiller, dommer
Yrke: Elev ved Sam Eyde VGS
Trener Sindre Nilsen
E-post: si_nilsen@hotmail.com
Telefon 997 37 379
Klubberfaring:
Trener for 2014 siden 2020
Yrke:
Fengselsførstebetjent
Kontakt Marco Vinnacia
E-post: marco.vinnacia@gmail.com
Telefon 948 04 222
Klubberfaring:
Yrke:
Kontakt Lars Lislegard-Bælden
E-post: larsiba1977@gmail.com
Telefon 975 59 196
Klubberfaring:
Yrke:
Kontakt Johan Holck-Steen
E-post: jholcksteen@gmail.com
Telefon 926 50 445
Klubberfaring:
Yrke:

Gutter/Jenter 2016/2017

Navn og rollerBakgrunn
Kontakt Lotte Øverland
E-post:
Telefon 958 83 459
Klubberfaring:
Yrke: