Eliteutvalget

Navn og rollerBakgrunn
Grete Skindlo, sponsoransvarlig,
markeds- og eventansvarlig
Telefon 951 13 284
E-post: grete@skindlo.no
Yrke:
Prosjektleder Mira Mare
Are Skindlo, sponsorarbeid
Telefon 913 55 510
E-post: are@skindlo.no
Yrke:
Styreleder Mira Mare
Stian Øynes
Telefon 415 72 302
E-post: stianoeynes@hotmail.com
Funksjon:
Dommeransvarlig
Børre Aanonsen
Telefon 415 72 302
E-post: stianoeynes@hotmail.com
Funksjon:
Tidligere Jr-trener
Kurt Eckholt
Telefon 959 65 011
E-post: ke@oifarendal.no
Yrke:
Rådgiver, Agder Idrettskrets