Mobbevarselfunksjon

Klubben har null-toleranse i forhold til mobbing og trakassering – det skal være trygt å være medlem av kølubben og delta i klubbens aktiviteter.
I linken her kan du varsle mobbe/trakasserings-forhold du er utsatt for eller har sett i forbindelse med klubbens virksomhet.
Opplysningene blir behandlet konfidensielt.
Vi vil gjerne ha en prat med deg om dette – så du må oppgi ditt navn, mob/telf-nr og/eller mail i varslingen om du ønsker at vi tar kontakt om dette.
(Si også fra om du IKKE ønsker at vi skal kontakte deg).

post@granehandball.no