Barneidrettsansvarlig

Navn og rollerBakgrunn
Tor-Jostein Frimann Dahl
Telefon 415 60 972
E-post: tor-jostein@hotmail.com
Yrke:
Siviløkonom / Senior rådgiver