Utmerkelser til Grane-medlemmer

I forbindelse med Granes hjemmekamp mot Volda i 1. divisjon ble 3 medlemmer hedret for sin innstas i klubben.
Prisene blir normalt utdelt på klubbens årsfest i kulturhuset, men den ble kansellert pga pandemien og utdelinger av priser ble derfor utsatt et par måneder.

IK Grane Arendal tildeler Tore Pettersen klubbens Hederstegn
Hederstegnet er klubbens nest høyeste utmerkelse og tildeles med minst 15 år sammenhengende frivillige ansvarsoppgaver i klubben – som trener og/eller styremedlem i klubb, krets eller forbund klubben er tilknyttet.
Medlemmet må ha utført innsats som strekker seg betydelig ut over det ordinære og representert klubben på en god måte
.

Tore kom til klubben i 2012 og tok raskt ansvar, først som trener for J10 som han fulgte frem t.o.m. J14.
I 2017 Ble han valgt inn i styret og har hatt ansvar for påmeldinger til cuper samt medlemsregistrering, fakturering av medlemskontingent og treningsavgifter – herunder vært viktig ressurs ifm med kommunens innføring av «Fritidskortet».
Tore er en ryddig kar med stor arbeidskapasitet og utgjør en av kulturbærerne i dagens styre – både gjennom sin positive personlighet, sin brede kompetanse og sin lange erfaring i felten og i styrerommet.

Hans Erik Rødssæteren mottok klubbens Ildsjelpris
Prisen tilfaller et medlem som har vist ekstraordinært engasjement og innsats for klubbens aldersbestemte lag, og kan gå til medlem som har utrettet frivillig arbeid for klubben i ekte ildsjels ånd – det være seg som trener, hjelpemannskap, rekrutteringsansvarlig eller andre frivillige som bruker fritiden sin til verdifulle tiltak for klubben.

Hans Erik kom til klubben i 2013. Som engasjert forelder påtok han seg ansvaret for drift av kiosk og være hallansvarlig i Granehallen – arbeidsoppgaver som er omfattende i drift av klubben gjennom sesonger.
Han har sørget for at det er bemanning og fungerende utstyr til stede når de aldersbestemte lagene skal spille sine kamper, og dette ansvaret har han hatt i 6 år (siden 2016).
I dugnads-sammenheng, kjøring og mye mer er han den første til å melde seg.

Talentprisen
Prisen tilfaller utøver som har vist spesielt gode resultater og fremgang i året som er gått.

Albena Pelaj er fra 2004-kullet. Der startet hun da laget startet i 2.klasse-alder.

Hun er alltid veldig ivrig, og på toppscorerlisten i de aller fleste kamper.
Hennes talent og iver har ført henne inn på sonelaget og videre til regions-samling og videre til bylagssamlinger og til sist aldersbestemt landslag der hun har vært med på flere landslagssamlinger.
En talentfull jente som representer klubben på en god måte har nå tatt steget opp på klubbens damelag i 1. divisjon samtidig som hun er en viktig venstrehendt ving-spiller på vårt Lerøy-lag
Selv om hun har hatt utfordringer med skade har hun fortsatt å trene seg opp og har holdt fokus på håndball.

Vi gratulerer alle 3