Ivrige Grane-deltagere på hjertestarterkurs

Tirsdag den 8. mars ble det avholdt et kjempebra og viktig DHLR (hjertestarter)-kurs for Grane håndball med Thomas Norman Andersen som super instruktør. Sjansen for å få bruk for førstehjelpskompetanse er tilstede også i idrettshallen, og nå har vi enda flere i klubben som er klare til å bidra når det skjer. Hele 18 foreldre, trenere og spillere deltok på kurset med stor innlevelse og entusiasme.

Tusen takk for at dere stiller opp, viser ansvar og bryr dere!

Vi vil også rette en stor takk til Skandinavisk Førstehjelp ved Thomas. Deltakerne var strålende fornøyd med kurset og måten det viktige budskapet ble lagt frem på.