Ildsjelpris

Ildsjelprisen i år gikk til Are Skindlo,leder av av IK Grane Håndball sitt eliteutvalg og «Jenteløftets far».

Med sine gode håndballkunnskaper, både sportslig og administrativt er han er stor ressurs for klubben. Han har tatt på seg mange roller, alt fra trener til oppmann og i tillegg verv i styrer og utvalg.

I 2013 tak han,sammen med sin kone, inititivet til Jenteløftet i Grane. For Arendal skulle bli en by med både herre- og damelag i toppen, for også jentene trenger lokale forbilder, og spillere trenger utfordringer

( tekst er hentet fra Agderposten)