Velkommen til årsmøte!

Årsmøte holdes i Granehallen 28. februar 2023 kl. 18.

Gjennomføring av Årsmøte

Årsmøtet annonseres i Agderposten 11.2 og 14.2 i tillegg til at Årsmøte bli promotert (og Årsmøtedokumentene blir lagt ut) på klubbens offentlige Facebook-gruppe -IK Grane Arendal Håndball – samt som innlegg på flere av klubbens sentrale Facebookgrupper.

Alle medlemmer over 16 år får e-post om hvor, hvordan og når Årsmøtet skulle avvikles og med henvisning til hvor Årsmøtedokumentene kan lastes ned.

Se vedlagte årsmøtepapirer: