Fargerik håndball på Stinta

Skrevet av: Kurt Eckholdt

I mange år var Kenny Ekman beryktet på banen i Sør Amfi. Men ØIF-drakta er pakket ned, og den svenske håndballkjempen har nå et helt annet fokus.

Sammen med spillere fra damelaget til Grane, lærer Kenny Ekman de yngste elevene på Stinta samspill og god sportsånd. Aktiviteten tilbys to ganger i uka, i forbindelse med SFO.  

Å være fysisk aktiv er viktig, særlig for barn. Men å lære seg å samarbeide er enda viktigere. Sånn sett er idretten en god arena med tanke på resten av livet, sier Ekman.

For ti år siden tok han NM-gull med ØIF Arendal, og siden ble han trener for Herkules i Telemark. Nå trener han Granes damelag.   Men den røffe håndballspilleren har et stort hjerte, og i flere år han arbeidet med barn og unge. Spesielt svak er han for de vanskeligstilte. Og han introduserer dem mer enn gjerne for håndball. For håndballen trenger gjerne spillere som har mer enn den «tradisjonelle» bakgrunnen.  

Vi har ikke vært gode nok til å fange opp barn med flerkulturell bakgrunn, forteller Ekman.

Ved Stinta skole er det absolutt flerkultur. Her er det elever med 30 forskjellige nasjonaliteter og det snakkes 18 forskjellige språk. Skolekretsen har flere levekårsutfordringer og det er mange som står utenfor den organiserte idretten.  

Organiserte treninger er med på å skape interesse for idretten, men det gjør også at barna ser hverandre på en annen arena enn de pleier. Treneren trygger barna, og relasjonene barna imellom blir styrket, sier Ekman.

Frode Olsen er avdelingsleder på Stinta SFO. Han setter stor pris på samarbeidet med Ekman og resten av teamet fra Grane.  

Prosjektet Fargerik håndball er viktig av mange grunner. Vi vet at barn er glade i å være fysisk aktive, men ikke alle har anledning, enten fordi det er dyrt eller fordi de ikke har tid. Gjennom Fargerik Håndball får elevene anledning til å prøve seg, uten at det koster noe, sier Olsen.

Stinta SFO tilbyr flere aktiviteter, fra ballspill til tegning og dans. Den lokale idrettshallen og svømmehallen blir brukt så mye som mulig.  

SFO er en «lekeplass», og vi har mye fri lek i skolegården og i skogen bak skolen. Derfor er vi forsiktige med å ikke organisere for mye. Men barn trenger å øve på lek, for å lære seg både regler og samhandling, og da er det viktig med veiledning fra voksne, sier Olsen.

Olsen forteller om gode tilbakemeldinger på håndball-prosjektet.

Øvelsesutvalg er hentet fra Kast ballen, som er et skoleprosjekt i regi av Norges Håndballforbund. Dette er et tiltak som skal bidra til at enda flere barn får gleden av å leke med ball når de er på skolen, samtidig som de følger læreplanen i grunnskolen, sier Olsen.

Ved å bruke ferdige undervisningsopplegg får barna en introduksjon til lek med ball og håndball på skolen. Her er det konkurranser, aktiviteter og fine øvelser for ulike aldersgrupper. Opplegget er differensiert og innholdet består av flere elementer jo eldre de er, forteller han videre.

Kenny Ekman er svett i drakta etter nok en økt på parketten på Stinta. Han er takknemlig for å kunne bidra, sammen skolen, håndballregionen og Grane.

Først og fremst håper vi at mange får interesse for håndball, men uansett er det gledelig å se så mange aktive barn som her. Og hvis vi kan bidra bare litt til et bedre læringsmiljø, er det verdt innsatsen. I skole og SFO kan det fort bli mye stillesitting, og barn er glade i å bevege seg. Det vet jeg alt om. Jeg satt ikke akkurat så mye stille selv da jeg selv var liten, flirer Ekman.