Økonomisk støtte til lisens videreføres

Spillere som opplever økonomi som barriere, kan også i år søke om støtte til dekning av lisensen.

I år som de siste tre årene kan enkeltspillere søke NHF om økonomisk støtte til dekning av lisensen. Alle lisensberettigede spillere som opplever økonomien som en barriere mot å drive håndball, kan søke om støtte via en egen søknadsportal. Søknadsfristen er 15. oktober. Det er den enkelte klubb som søker på vegne av spilleren, og som dermed også står ansvarlig for søknaden. Søknadsportalen finner dere ved å klikke her!

Mer finner du også på Handball.no