Administrasjon

Daglig leder i Grane Arendal håndball er Nils Morten Blakstad.

Telefon: 975 79 335
E-post: post@granehandball.no